Trường Lê Hồng Phong ở Đồng Nai tự ý tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày

02/05/2019 06:14 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã xác định, Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong ở thành phố Biên Hòa tự ý dạy 2 buổi/ngày khi chưa được phép.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai – bà Huỳnh Lệ Giang đã ký thông báo 606/TB-SGĐT, thông báo kết quả rà soát, kiểm tra nội dung tố cáo của công dân tại Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Biên Hòa.

Theo đó, đối với nội dung nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh, mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, qua tiến hành rà soát đã cho kết quả như sau:

Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (ảnh: P.L)

Từ giải trình của nhà trường cho biết, trước khi thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày, trường có xây dựng kế hoạch, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, định kỳ vào cuối học kỳ 1, cuối năm học, trường cũng đều có báo cáo tình hình dạy học 2 buổi.

Căn cứ vào công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường có đủ điều kiện thực hiện dạy 2 buổi/ngày, duyệt kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, nội dung dạy học, các hoạt động giáo dục, và chỉ đạo thực hiện.

Qua tiến hành xác minh kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày trong năm học 2015 – 2016 của trường là chưa có sự phê duyệt đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện, là chưa đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào công văn 7291.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai – bà Huỳnh Lệ Giang yêu cầu, cần phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của ông Trương Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, trong việc để xảy ra việc dạy học 2 buổi/ngày, nhưng chưa có sự đồng ý phê duyệt của Sở.

Phương Linh