VIDEO: Cười vỡ bụng với clip mèo nghịch nước

02/06/2012 08:01 V.H (Đất Việt)
Nếu bạn nghĩ rằng mèo không thích nước thì bạn đã nhầm to!