VIDEO: Quân đội Việt Nam sau 70 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển

21/12/2014 10:11 Bình Nguyên
(GDVN) - Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam sau 70 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành.

Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944.

Đến ngày 22/12/2014 quá trình xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành đã được 70 năm.

Quân đội Nhân dân Việt Nam có khẩu hiệu là: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Quân đội Nhân dân Việt Nam có 3 ngày lễ kỷ niệm lớn gồm: Ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam: (22 tháng 12, 1944); Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7 tháng 5, năm 1954) và Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước (30 tháng 4, 1975).

Các quân chủng trực thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm có: Lục quân Nhân dân Việt Nam; Không quân Nhân dân Việt Nam; Hải quân Nhân dân Việt Nam; Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Cảnh sát biển Việt Nam.

- Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam: Lục quân chiếm đến trên 80 % nhân lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, và chiếm vị thế hết sức quan trọng trong quân đội. Lục quân Việt Nam chưa tổ chức thành một bộ tư lệnh riêng mà đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn gọi là Hải quân Nhân dân Việt Nam, là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy, quản lý, xây dựng quân đội bảo vệ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Cơ quan chỉ huy là Bộ Tư lệnh Hải quân.

- Không quân Nhân dân Việt Nam: Là một bộ phận của Quân chủng Phòng không - Không quân, trực thuộc Bộ Quốc phòng, chiến đấu với trang bị là máy bay chuyên dụng. Không quân Nhân nhân Việt Nam có các binh chủng sau: Không quân tiêm kích, Không quân ném bom, Không quân trinh sát, Không quân vận tải...

- Bộ đội Biên phòng Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân của là một thành phần của Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Cảnh sát biển Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là lực lượng chuyên trách thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa.

Bình Nguyên