Video tư liệu: Tổng thống Nga Medvedev ngồi chiến đấu cơ Su-34

07/02/2012 15:21 Giaoduc.net.vn
(GDVN) - Tổng thống Nga Medvedev ngồi chiến đấu cơ Su-34.
Giaoduc.net.vn