'ĐH liên thông phải thi như chính quy là chưa công bằng'

Sinh viên cao đẳng muốn liên thông lên đại học phải dự thi các môn như thi tuyển sinh đại học chính quy hằng năm thì chẳng khác nào "lính già đấu với siêu tân binh". Như vậy kiến thức 3 năm cao đẳng thật vô ích.
Đang tải tin...