Mong có một Con đường Tri Ân

(GDVN) - Đó là thỉnh nguyện của một người từng là lính, trên con đường ấy là các bức tường đá hoa cương khắc tên tất cả những người con đất Việt hy sinh vì Tổ quốc...
Đang tải tin...