Trường trung học cần đáp ứng 5 chuẩn

(GDVN) - Mỗi tiêu chuẩn bao gồm nhiều tiêu chí cụ thể, trong đó đáng lưu ý là việc nhà trường phải xây dựng được chiến lược phát triển.
Đang tải tin...