Làm thế nào để giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ?

Khi trẻ đặt câu hỏi liên quan đến giới tính mà cha mẹ lúng túng hoặc phải nghe cha mẹ quát mắng thì trẻ sẽ không hỏi người lớn nữa mà quay sang hỏi bạn bè, hoặc tìm hiểu từ internet, phim ảnh…Điều này có thể dẫn đến những nhận thức sai lệch nguy hiểm cho trẻ.
Đang tải tin...