Bằng tốt nghiệp đào tạo liên thông

(GDVN) - Sinh viên đang được đào tạo theo hình thức liên thông hệ chính quy và khi ra trường, sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chính quy.
Đang tải tin...