Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc

(GDVN) - Rất khó khẳng định rằng một trường hợp cụ thể nào đó liên quan tới tranh chấp lãnh hải trong khu vực được quan chức 2 hải quân nước đem ra thảo luận.
Đang tải tin...