Học sinh chọn thi Sử có gì sai?

(GDVN) - Ai cũng biết rằng học lịch sử và văn hóa dân tộc giúp cho việc duy trì và xây dựng truyền thống, tạo dựng niềm tự hào dân tộc.
Đang tải tin...