Môn Triết học, nghĩ phận con Sen

(GDVN) - Chỗ nào cũng thấy người ta dùng đến môn Nghĩ, ấy thế mà Triết học lúc nào cũng chỉ tự nhận mình là “con sen”.
Đang tải tin...