Nếu ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch VFF

(GDVN) - Đến giờ nhiều người vẫn tiếc giá ông Nguyễn Bá Thanh nhận lời làm chủ tịch VFF thì có thể bóng đá Việt Nam đã sang hướng rẽ đầy tươi sáng hơn lúc này.
Đang tải tin...