Tích cực triển khai công tác xã hội trong ngành y

(GDVN) - Công tác xã hội trong ngành y có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Người làm công tác xã hội trong bệnh viện là người góp phần tích cực trong việc giúp đỡ người bệnh, do quan tâm đến những vấn đề tâm lý - xã hội của họ.
Đang tải tin...