Nhà khoa học Huế vang danh trên đất Úc

Cao Đình Hùng đã làm rạng danh trí tuệ Việt khi sáng chế ra các hạt nhân tạo “kiểu mới” để sản xuất các giống cây than gỗ cứng nhiệt đới tại Úc.
Đang tải tin...