Băn khoăn phí chất lượng giáo dục cao

Thu phí chất lượng cao sẽ tạo ra sự phân biệt giàu nghèo trong học sinh, chênh lệch thu nhập giáo viên và bệnh chạy trường chất lượng cao.
Đang tải tin...