Bức thư 'Gửi bạn ăn cắp' của Thành Phong

"Tôi có cảm giác như mình là một người làm vườn... thế nhưng tới ngày quả chín thì bị một lũ người nhảy vào xâu xé vặt trộm bằng sạch...", Thành Phong viết.
Đang tải tin...