Người Pháp dạy con như thế nào?

(GDVN) - Trong việc giáo dục con, người lớn luôn phải nhìn về một hướng. Người lớn tranh cãi nhau trước mặt con là một điều cấm kị.
Đang tải tin...