Nỗi niềm của những thầy cô được xin điểm

(GDVN) - Ở trường nghe chán điệp khúc ấy, về nhà cũng chẳng được yên. Cho điểm là làm hư trò mà không cho lại mất tình đồng nghiệp, chị em, sao cho vẹn cả đôi đường".
Đang tải tin...