Năm mèo nói chuyện… chuột (2)

Năm mèo nói chuyện… chuột (2)
GDVN- Chừng nào GD vẫn còn bị liên tưởng đến “chuột chạy cùng sào” và “chuột bạch” thì tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện khó có thể mang lại kết quả mỹ mãn.

Năm mèo nói chuyện… chuột (1)

Năm mèo nói chuyện… chuột (1)
GDVN- Mấy chục năm nay, không ít người - cả già lẫn trẻ, người dân và đội ngũ cán bộ quản lý - đều biết đến câu: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.

“Trong veo” và … ao nhà

“Trong veo” và … ao nhà
GDVN- Bộ phận “trong veo” có hùng hậu, có đủ mạnh để chống lại bộ phận “xanh lè” (vì cố tình hoặc “trót” nhúng chàm)?

Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?

Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?
GDVN- Các thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đào tạo sẽ làm công tác nghiên cứu hay vẫn làm công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị chức năng của thành phố?