Đại cục của con dân đất Việt là gì?

Đại cục của con dân đất Việt là gì?
(GDVN) - Nhắm mắt hay cúi đầu trước những âm mưu rõ như ban ngày của ngoại bang chắc chắn không phải “đại cục” của người Việt, thưa ông Tổng cục!