Về hệ thống giáo dục mở

21/05/2019 06:50
(GDVN) - Hệ thống mở không có mục đích tự thân. Mục đích của hệ thống này là để tạo ra chất lượng và tăng động lực của giáo dục.