Bộ Giáo dục nói gì về kiến nghị của Hiệp hội và trường Đại học Tôn Đức Thắng?

29/09/2020 06:06 Thùy Linh
GDVN- Ngày 28/9, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận được công văn trả lời của Bộ Giáo dục liên quan đến tự chủ của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Phúc đáp công văn số 7203/VPCP-KVX ngày 28/8/2020 của Văn Phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 79/HH-VP ngày 17/8/2020 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Công văn số 1307/2020/TĐT – CV ngày 5/8/2020 của trường Đại học Tôn Đức Thắng và thư của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung về việc thí điểm tự chủ đại học và trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của Hiệp hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng về thực hiện tự chủ đại học và có ý kiến như sau:

Cho các trường tự chủ về tất cả các phương diện

Để cụ thể hóa các nội dung về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường ĐH trong khung khổ pháp lý được quy định, đồng thời để thúc đẩy hoạt động tự chủ đại học tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 (Nghị quyết 77). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới hoạt động giai đoạn 2015 – 2017 cho 23 trường đại học trong cả nước.

Văn bản phúc đáp của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh tư liệu)

Qua 3 năm triển khai Nghị quyết 77, năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành khảo sát thực tế, tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, cụ thể:

Tiến hành khảo sát thực tế tại 27 trường, trong đó có 19 trường đã được giao thí điểm tự chủ (gồm 12 trường tự chủ trên 24 tháng, 7 trường tự chủ dưới 24 tháng tính đến tháng 6/2017) và 8 trường chưa tự chủ để đối sánh kết quả.

Tổ chức điều tra, phỏng vấn trực tiếp trên 1250 cán bộ quản lý, giảng viên của 27 trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Đảng ủy viên, trưởng phòng/trưởng khoa/bộ môn và các giảng viên, nhân viên).

Ai chịu trách nhiệm với hàng ngàn sinh viên Trường Tôn Đức Thắng và gia đình họ?
Ai chịu trách nhiệm với hàng ngàn sinh viên Trường Tôn Đức Thắng và gia đình họ?

Tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 vào ngày 20/10/2017 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Kết quả cho thấy, Nghị quyết 77 đã tạo điều kiện cho các trường công lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư thì được thực hiện tự chủ về tất cả các phương diện: đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy và nhân sự; chính sách học bổng, học phí đối với sinh viên đối tượng chính sách; đầu tư, mua sắm.

Thực tế cho thấy việc thực hiện tự chủ tại các trường bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong các tổ chức thực hiện hoạt động của nhà trường.

Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực, các trường đã có những thành tựu nhất định và được xã hội công nhận.

Tuy nhiên, để tự chủ đại học phù hợp với thực tế triển khai ở Việt Nam và đảm bảo hội nhập quốc tế cũng còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Đang hoàn thiện các hệ thống văn bản hướng dẫn về tự chủ đại học

Trên cơ sở kết quả tổng kết thí điểm thực hiện tự chủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật giáo dục đại học sửa đổi); tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Nghị định 99), trong đó quy định rõ về tự chủ trong các hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính tài sản… và đang được áp dụng triển khai thực hiện trong toàn hệ thống giáo dục đại học.

Ngày 28/12/2018 và ngày 17/7//2019 nay sau khi Luật giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các hội nghị chuẩn bị và Hội nghị triển khai Luật, chủ yếu để hướng dẫn triển khai thực hiện tự chủ đại học trong toàn hệ thống.

Đình chỉ Hiệu trưởng ảnh hưởng nghiêm trọng tuyển sinh của Đại học Tôn Đức Thắng
Đình chỉ Hiệu trưởng ảnh hưởng nghiêm trọng tuyển sinh của Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 06/1/2020, sau khi Nghị định 99 ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 99.

Trên cơ sở quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi và Nghị định 99, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học như các thông tư ban hành quy chế tuyển sinh các trình độ trong giáo dục đại học, quy chế đào tạo các trình độ trong giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo…

Về ý kiến của Hiệp hội về việc tổ chức hội nghị sơ kết về tự chủ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, hiện nay để tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch phối hợp với Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2020 với chủ đề: “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn”, dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.

Trong thời gian tới, khi các trường đã triển khai tự chủ theo quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi và Nghị định 99, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai tự chủ.

Thùy Linh