Cái tội nói dài, nói dai

23/04/2012 00:00 TV (st)
(GDVN) - Cô hướng dẫn viên du lịch say sưa thuyết trình với mọi người
TV (st)