Chỗ nào mới an toàn???

10/08/2012 11:06 PhươngPhương (st)
(GDVN) -2 người bạn gặp nhau trên đường:

- Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.

- Điên à. Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!

- !!!

PhươngPhương (st)