Khuyết điểm

14/04/2012 05:43 TV (st )
(GDVN) - Ngủ gật nhưng vẫn rất hồn nhiên

Thầy giáo đánh thức Tí đang ngủ gật.

- Thầy giáo: Tí, em có biết em mắc khuyết điểm gì không?

- Tí: Thưa thầy...ngủ không mắc màn...ạ!

- Thầy giáo: ?!!

TV (st )