Logic học: Không nuôi chó tức là bị GAY

13/08/2012 11:51 TL (st)
(GDVN) - Thế mới nói học hành phải đến nơi đến .
TL (st)