Ngắn gọn một câu...em bó tay

13/07/2012 09:52 TV (st)
(GDVN) - Nhớ má đau lòng con bí quá...
TV (st)