Người dũng cảm nhất

25/04/2012 11:11 TV (st)
(GDVN) - Tí đi học về hỏi bố là bộ đội nghỉ phép
TV (st)