Nhất vợ nhì "giời"

Tạ Vân (st)
(GDVN) - Ở đời chẳng lẽ đàn ông lại sợ vợ hơn sợ cướp
Tạ Vân (st)
Đang tải tin...