Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
(GDVN) - Rousseff đã xem bất đồng chính kiến trong nhân dân như thế lực thù địch, coi những người dân có quan điểm trái ngược với chính phủ như lực lượng...