Ảnh hiếm các mỹ nhân Hoa ngữ thời 'trong sáng nhất' (P2)

02/06/2012 19:10 Long Hy
(GDVN) - Các trang mạng Hoa ngữ gần đây tràn lan những bức hình ngày bé - khoảng thời gian đáng yêu, trong sáng nhất của những mỹ nhân Hoa ngữ như Lý Gia Hân, Lâm Chí Linh, Lâm Thanh Hà...
Mai Đình.
Ngô Quân Như.
Quách Khả Doanh.
Quan Chi Lâm.
Quan Vịnh Hà.
Thái Thiếu Phân.
Thái Thiếu Phân.
Thái Y Lâm.
Thang Duy.
Tiêu Á Hiên.
Tôn Yến Tư.
Trần Tuệ Lâm.
Trần Tuệ Lâm.
Triệu Nhã Chi.
Triệu Vy.
Triệu Vy.
Trịnh Tú Văn.
Trương Bá Chi.
Trương Bá Chi.
Trương Hàm Vận.
Trương Thiếu Hàm.
Trương Thiếu Hàm.
Trương Tình Dĩnh.
Trương Tuệ Muội.
Từ Nhược Tuyên.
Tưởng Cần Cần.
Từ Tịnh Lôi.
Vương Phi.
Vương Phi.
Vượng Tô Thuyên.
Xa Thi Mạn.
Xa Thi Mạn.
Long Hy