Mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong vạn người mê (P8)

16/06/2012 10:26 Long Hy
(GDVN) - Các mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm trong các phim cổ trang luôn là đề tài vô cùng tận cho các nhà làm phim Trung Quốc khai thác.

Lý Thạnh vai Tiểu Yến Tử trong “Tân Hoàn Châu Cách Cách”.

Từ Nhược Tuyên vai Tuyết yêu nghìn tuổi trong “Truyền thuyết Bạch Xà”.

Thái Bích Vân vai công chúa Trại Á trong “Tân Hoàn Châu Cách Cách”.

Trương Hằng vai Anh Xuyên Lệ tử trong “Thoát khỏi miệng hổ”.

Dương Đổng Hoa trong game “Chu thiên 2”.

Huyền Tử trong game “Ỷ thiên kiếm”.

Tôn Hủy Ngưng vai Hiệp nữ Tích Nguyệt trong “Thiếu Lâm tự truyền kỳ”.\

Quách Trân Nghê vai Liễu Thanh Y trong “Thi công án”.
Mao Hiểu Đông vai Nam Cung Linh trong “Thiên nhai minh nguyệt đao”.
Huỳnh Thánh Y vai Tạ Dao Hoàn trong “Nhật Nguyệt lăng không”.
Huỳnh Thánh Y (phải) và Thái Trác Nghiêm vai Bạch Xà và Thanh Xà trong phim "Thanh xà Bạch Xà".
Huỳnh Thánh Y.
Trịnh Bội Bội vai Từ Thái Quân trong “Dương môn nữ tướng”.
Chu Hải Mỵ vai Dương Ngũ nương trong “Dương môn nữ tướng”.
Trần Mỹ Kỳ trong “Kiến long ngự giáp”.
Trần Tử Hàm vai Dương Bát tỉ trong “Dương môn nữ tướng”.
Lưu Thiêm Nguyệt vai Hạ Lăng Sương trong “Đại Đường lưu hiệp truyền kỳ”.
Lưu Thiêm Nguyệt vai Hạ Lăng Sương trong “Đại Đường lưu hiệp truyền kỳ”.
Cống Mễ trong “Tiên nữ Hồ Chi Mặc tiên”. Ảnh. Baidu.
Long Hy