Mỹ nhân kiếm hiệp Kim Dung: Dương Bất Hối (P11)

17/04/2012 06:00 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm mỹ nhân của nhà văn Kim Dung, lần này là với tạo hình nhân vật Dương Bất Hối trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký qua các phiên bản khác nhau.
Tạo hình nhân vật Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký các phiên bản qua sự thể hiện của các người đẹp (Từ trái qua): Dương Phán Phán 1979, Ngô Tây Vy 1986, Phan Nghi Quân 1994, Đằng Lệ Danh 2000, Bào Dật Lâm 2002 và Lộ Thần 2009.
Dương Phạn Phạn với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1979.
Ngô Tây Vy với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1986.
Ngô Tây Vy với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 1986.
Phan Nghi Quân với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Phan Nghi Quân với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Phan Nghi Quân với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Đài Loan sản xuất năm 1994.
Đằng Lệ Danh với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do TVB sản xuất năm 2000.
Bào Dật Lâm với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Á Hoàn sản xuất năm 2002.
Lộ Thần với Dương Bất Hối trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Hoa Nghị sản xuất năm 2009.
Long Hy