Ngất ngây vẻ đẹp 'thời xa vắng' của Lưu Hiểu Khánh trên tạp chí cũ

28/05/2012 19:20 Long Hy
(GDVN) - Cùng ngắm lại gương mặt đại minh tinh Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí “Điện ảnh đại chúng” và những tạp chí lớn khác của Trung Quốc những năm 80.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1994.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1985.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1982.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1980.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1987.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh Đại chúng" 1992.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Điện ảnh nhân dân" 1978.
Lưu Hiểu Khánh trên bìa tạp chí "Đặc san của tôi".
Long Hy