Hình ảnh chỉ người lớn mới hiểu (P5)

(GDVN) -Có những hình ảnh chỉ người lớn mới hiểu.
05/12/2012 09:22 Tam Mao
Cái tay Khắc Tiệp có vẻ đặt chưa đúng chỗ.
Nhìn qua cứ tưởng...
Trốn nắng.
Bé hạt tiêu.
Đẳng cấp Nokia
3 danh hài đọ lưỡi.
Đúng là xinh thật.
Nước tăng lực ngon hay người mẫu gợi cảm.
Phòng thi đặc biệt
Có ai nhận ra danh hài này?
Tam Mao