Không phải học thêm chỉ là... giấc mơ!

26/05/2020 06:25
GDVN- Năm học 2021-2022 sẽ thực hiện chương trình mới trên lớp 2 và lớp 6; các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 anh chị vẫn … học thêm; khó mà cản được lớp 6 không đi học thêm.

Học Ivy trực tuyến miễn phí

26/05/2020 13:26
GDVN- Trong mùa COVID-19, các lớp học thực tế liên tục bị huỷ bỏ trong khi thời của lớp học trực tuyến lên ngôi.

Cô học trò nhỏ ước mơ thành CEO

26/05/2020 10:31
GDVN- Liên đội trưởng Trịnh Thị Yến Nhi của Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019 - 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng.