Sẵn sàng chống dịch bảo vệ Thủ đô

24/07/2021 12:14
GDVN- 30 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là lực lượng bổ sung cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.