Giáo sư Nguyễn Văn Thắng từ trần

Giáo sư Nguyễn Văn Thắng từ trần
GDVN- Giáo sư Nguyễn Văn Thắng là một trong những người đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế/kinh doanh ở Việt Nam có bài công bố trên các tạp chí quốc tế.