Môn Lịch sử long đong, vì đâu nên nỗi?

28/05/2022 06:32
GDVN- Dự thảo Chương trình tổng thể từng ghép Lịch sử với 2 phân môn khác là Đạo đức – Công dân và Quốc phòng – An ninh thành môn bắt buộc Công dân với Tổ quốc.

Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?

28/05/2022 06:38
GDVN- Các thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đào tạo sẽ làm công tác nghiên cứu hay vẫn làm công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị chức năng của thành phố?

Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ

27/05/2022 08:49
GDVN- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Minh Trung...