Cười ngất với ảnh chế ngày tận thế

(GDVN) - Những điều chỉ có thể xảy ra ở ngày tận thế.
11/12/2012 15:29 T.H
T.H