Thịt con nào?

14/12/2012 18:00
A.Đ (st)
(GDVN) - An mập hỏi Kiên cận:
- Giả sử nhà cậu nuôi một con chó và một con lợn. Gần đến ngày tết, cậu phải đưa một con lên bàn thờ để cúng tổ tiên. Con lợn nghĩ là cậu sẽ thịt con chó, còn con chó lại nghĩ là cậu sẽ thịt con lợn. Vậy theo cậu, cậu sẽ thịt con nào?
- Tất nhiên là tớ sẽ thịt con lợn rồi.
- Cậu suy nghĩ giống con chó quá!
A.Đ (st)