Nhiều quy định chặt chẽ cho trường chuẩn quốc gia

(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn cấp độ tối thiểu của một trường tiểu học, bên cạnh đó cũng ban hành ruy định tiêu chuẩn đánh giá về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
04/01/2013 06:04 Xuân Trung
Trong Thông tư số 59 của Bộ GD&ĐT nêu rõ, các cấp độ công nhận, đánh giá trường tiểu học và chuẩn quốc gia được chia làm 3 mức độ: Trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. 

Chất lượng tối thiểu: Hiệu trưởng có ít nhất 4 năm dạy học

Đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu cần đánh giá đúng năng lực của cán bộ quản lí. Trong Quy định nêu rõ, trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ trung cấp sư phạm trở lên. Hiệu trưởng có ít nhất 4 năm dạy học, phó hiệu trưởng có ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự). 

Đối với trình độ của giáo viên, Bộ GD&ĐT cho biết các trường phải đảm bảo đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với trường tiểu học dạy một buổi trong ngày có ít nhất bình quân 1,2 giáo viên/lớp; đối với trường tiểu học dạy hai buổi trong ngày có ít nhất bình quân 1,5 giáo viên/lớp. Bên cạnh đó mỗi trường phải có ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên. Mỗi trường cũng có ít nhất  40% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Theo Quy định mới, trường tiểu học đạt chất lượng tối thiểu phải có tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%. Ảnh minh họa.

Về cơ sở vật chất, các trường  đảm bảo có số lượng phòng học đủ cho các lớp học để không học ba ca. Phòng học được xây dựng đúng quy cách, đủ ánh sáng, có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Cũng theo Quy định mới này, các trường cần trang bị đủ phương tiện cho giáo viên và học sinh làm việc và học tập. Theo đó, mỗi giáo viên có ít nhất một bộ văn phòng phẩm cần thiết trong quá trình giảng dạy, một bộ sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và các tài liệu cần thiết khác. Mỗi học sinh phải có ít nhất một bộ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập tối thiểu. Học sinh người dân tộc thiểu số được áp dụng các phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục, được hỗ trợ các tài liệu, đồ dùng học tập phù hợp để hỗ trợ học tiếng Việt.

Bộ GD&ĐT cũng giao tiêu chí cho từng trường tiểu học trong công tác đào tạo hàng năm, theo đó các trường cần tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; huy động được ít nhất 95% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 85% trở lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%, tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30%; xếp loại giỏi đạt ít nhất 5%. 

Xét về hiệu quả đào tạo, các trường cần đạt được tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học đạt ít nhất 85%, trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 90% trở lên. 

Trường tiểu học đạt chuẩn QG: Mỗi lớp không quá 35 HS

Trong danh mục các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sẽ được chia thành hai danh mục đạt chuẩn. Theo đó, ở danh mục chuẩn 1 các trường phải đạt 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo, trong đó ít nhất 40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Cao đẳng Sư phạm trở lên; hiệu trưởng có ít nhất 5 năm dạy học, phó hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học (không kể thời gian tập sự).

Về năng lực của  giáo viên, các trường phải đạt ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ. Quy định mới về cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT cũng cho biết mỗi trường có tối đa không quá 30 lớp; mỗi lớp có tối đa không quá 35 học sinh. Có đủ 1 phòng học/1 lớp. Các trường đạt chuẩn quốc gia cần có ít nhất 50% học sinh học 2 buổi/ngày và có kế hoạch từng năm để tăng số lượng học sinh học 2 buổi/ngày. Mỗi trường có ít nhất 50% tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi, trong đó có 15% là loại  giỏi.

Ở mức độ 2, theo Quy định nói rõ: Trình độ đào tạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng từ Đại học Sư phạm trở lên. Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Đối với năng lực giáo viên, mỗi giáo viên phải có kế hoạch phấn đấu sau khi được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Kế hoạch này phải được lưu trong hồ sơ cá nhân của giáo viên. Có ít nhất 75% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đối với các trường đạt ở mức độ 2 kết quả giáo dục phải cao hơn mức độ 1. Cụ thể, có ít nhất 80% học sinh học 2 buổi/ngày và có kế hoạch để tất cả học sinh được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ít nhất 98%. Tỷ lệ học sinh xếp loại giáo dục khá, giỏi đạt ít nhất 70%, trong đó loại giỏi đạt ít nhất 25%. 

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho giáo dục tiểu học, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, tạo điều kiện đảm bảo cho trẻ em ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được thụ hưởng về giáo dục ở mức cần thiết, cơ bản, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ. Tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn lực cho giáo dục tiểu học, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tạo điều kiện đảm bảo cho trường tiểu học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Xuân Trung