Dự thi sau ĐH phải xác nhận văn bằng nếu tốt nghiệp ở nước ngoài

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học về việc phải xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi Sau đại học.
10/01/2013 14:18 Theo Dan tri

Thực hiện Quyết định số 77 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần được xem xét và công nhận về trình độ đào tạo của văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục Việt Nam. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường ĐH, Viện trưởng các Viện nghiên cứu đào tạo sau đại học khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học, nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đều phải gửi đến Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT xem xét, công nhận theo quy định.

Theo Dan tri