Dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Thông tin hạn chế học sinh Việt Nam học tại các trường quốc tế mới được biết đến rộng rãi vài ngày nay và đang khiến dư luận xôn xao.
31/01/2013 16:45 Lao Động

Mặc dù Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (gọi tắt là NĐ73) có hiệu lực từ 15-11-2012, nhưng thông tin hạn chế học sinh Việt Nam học tại các trường quốc tế mới được biết đến rộng rãi vài ngày nay sau Hội nghị hướng dẫn Nghị định số 73 do Bộ GDĐT vừa tổ chức.

Một điểm đặc biệt quan trọng trong việc triển khai hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP (NĐ 73) là việc các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài không được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam (không đủ 5 tuổi).

Chương trình mẫu giáo tại trường quốc tế ACG dành cho học sinh 3 và 4 tuổi. Ảnh: ACG.

Theo đó, trong việc liên kết đào tạo đối với những cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam, những cơ sở giáo dục này không được tiếp nhận học sinh Việt Nam (không đủ 5 tuổi), những trường này chỉ dành cho trẻ em là người nước ngoài. Cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, trường phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học) được tiếp nhận học sinh Việt Nam nhưng có điều kiện. Cụ thể, trường tiểu học và THCS không quá 10% tổng số học sinh của trường, trường phổ thông không quá 20%.

Cũng theo quy định này, dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ. Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh.

Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Sau khi biết thông tin, từ vài ngày nay, một số phụ huynh có con học tại các trường quốc tế như Kinder World, trường Quốc tế ACG Việt Nam, trường Tiểu học Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn… hết sức lo lắng.

Theo giải thích của một lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GDĐT), đơn vị soạn thảo nghị định, thì những người soạn thảo cũng đã bàn kỹ về về quy định trường quốc tế không được nhận trẻ dưới 5 tuổi. Bởi vì, trẻ dưới 5 tuổi còn chưa thạo tiếng Việt, nếu đến trường tây sẽ có nhiều lo ngại như học sinh có thể nói tiếng nước ngoài thay vì tiếng mẹ đẻ, có khi còn thành “Tây rởm”.

Vị lãnh đạo này cũng thừa nhận rằng tỉ lệ 10% học sinh Việt ở các trường quốc tế là ít mà tỉ lệ “đẹp” là 20 - 25%. Tuy nhiên, theo đơn vị soạn thảo, thì nếu tỉ lệ quá cao mục tiêu đào tạo con người Việt Nam sẽ bị lệch đi. Hơn nữa,“các nhà đầu tư cũng thực hiện phân chia theo đa dạng quốc tịch, đảm bảo hài hòa, trường nào đông học sinh Việt Nam quá học sinh nước ngoài cũng không vào mấy”.

Trong việc liên kết đào tạo đối với những cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam, những cơ sở giáo dục này không được tiếp nhận học sinh Việt Nam (không đủ 5 tuổi), những trường này chỉ dành cho trẻ em là người nước ngoài.


Lao Động