Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 2013

(GDVN) - Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013. 
04/02/2013 12:03 Trần Trang
Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội
Mã tuyển sinh: SKD
Tên tiếng Anh: Hanoi Academy of Theatre and Cinema
Năm thành lập: 1980
Cơ quanchủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: Khu Văn hoá nghệ thuật Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: http://www.skda.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 397 (ĐH: 349, CĐ: 48)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu 2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A 25
Công nghệ điện ảnh truyền hình D210302 A 25
Biên đạo Múa D210243 S 15
Huấn luyện Múa D210244 S 15
Đạo diễn điện ảnh truyền hình D210235 S 33
Quay phim điện ảnh - truyền hình D210236 S 45
Lý luận phê bình điện ảnh truyền hình D210231 S 12
Biên kịch điện ảnh truyền hình D210233 S 18
Nghệ thuật nhiếp ảnh D210301 S 25
Diễn viên sân khấu kịch hát D210226 S 30
Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh (Sân khấu, Điện ảnh, Hoạt hình ) D210406 S 30
Đạo diễn Sân Khấu D210227 S 15
Diễn viên kịch - điện ảnh D210234 S 36
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu 2013
Diễn viên sân khấu kịch hát C210226 S 18
Công nghệ điện ảnh truyền hình ( hệ CĐ ) C210302 A 30
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang