Người Hà Nội xài hàng hiệu khác người TP.HCM thế nào?

Trong một thống kê mới đây cho thấy, đối với người dân thủ đô, hàng hiệu được thể hiện bởi giá cao còn với người dân TP.HCM, hàng hiệu có nghĩa là chất lượng cao.
17/03/2013 14:39 Theo TTVN
Theo TTVN