"Tập trung cao độ để giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài"

(GDVN) – “Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tập trung tháo gỡ 4 nguyên nhân chính nhất là về cơ chế chính sách, đặc biệt là trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai”.
01/04/2013 07:33 Tuấn Nam (ghi)
Sẽ tập trung cao độ giải quyết các vụ tồn đọng

Trong chương trình "Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời", về tình hình thực hiện giải quyết những vụ khiếu kiện kéo dài, Tổng Thanh tra Chính phủ nói: “Tháng 5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 14 về công tác thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, trong đó, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương trong cả nước thực hiện việc giải quyết khiếu nại 528 vụ tồn đọng, kéo dài. Từ chủ trương đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch và thành lập 28 tổ công tác từ tháng 5/2012 cho đến nay. Như vậy, đến nay, kết quả là việc rà soát trong năm 2012 đã kết thúc, coi như 528 vụ việc đã có địa chỉ, đã có con số cụ thể, đã rõ thẩm quyền và có thể có phương án giải quyết.Đến đầu năm 2013, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành chức năng cùng các địa phương đã thống nhất phương án giải quyết được trên 300 vụ chiểm hơn 60% tổng số vụ việc. Đến cuối tháng 2/2013, đã giải quyết được hơn 110 vụ. Như vậy, trong quá trình thực hiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và đặc biệt là thực hiện giải quyết tồn đọng 528 vụ kéo dài, các cơ quan đã tích cực thực hiện và đến nay đã thực hiện được một bước rất tốt và chúng tôi sẽ tập trung cao hơn trong thời gian sắp tới”.


Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Ảnh: chinhphu.vn)


Nói về nguyên nhân hiện cả nước còn 528 vụ khiếu nại tố cáo phức tạp còn tồn đọng và chưa được giải quyết, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết: “Có một số nguyên nhân dẫn đến việc các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài. Thứ nhất là do cơ chế, chính sách trong thời gian vừa chưa đầy đủ, kịp thời, một số trường hợp chưa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đặc biệt là trong 528 vụ việc có đến 422 vụ việc thuộc về lĩnh vực đất đai chiếm 79,9% tổng số vụ gồm: thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai… 

Thứ hai là do lịch sử để lại, như nhiều vụ tranh chấp đất đai đòi lại đất cũ. Nguyên nhân thứ ba là trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo, bên cạnh nhiều địa phương hết sức trách nhiệm, tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, thì cũng có nơi giải quyết chưa dứt điểm, rõ ràng, đặc biệt chưa làm rõ khiếu nại của công dân cho nên người dân không đồng tình. Nguyên nhân thứ tư là trong một số ít trường hợp, công dân chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại tố cáo nên dù đã được nhiều cấp, nhiều ngành, giải quyết nhiều lần, giải quyết đúng pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại”.


Tổng Thanh tra cũng cho hay trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tập trung tháo gỡ những nguyên nhân này, về cơ chế chính sách, đặc biệt là trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.


Thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo


Về tình trạng khiếu nại vượt cấp chiếm tỷ lệ khá lớn, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết: Thanh tra Chính phủ đã nhắc nhở các địa phương tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại với công dân trong giải quyết khiếu nại, thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở khi phát sinh khi vụ việc, nếu người dân không đồng tình thì giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền “đến nơi đến chốn” để người dân thấy được trách nhiệm của chính quyền địa phương.


Bên cạnh đó, hàng năm, Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của các bộ ngành, địa phương, nếu các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền các địa phương giải quyết không đúng thẩm quyền, không làm hết trách nhiệm thì nhắc nhở, uốn nắn. 


Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại tố cao, Thanh tra Chính phủ thường xuyên theo dõi tình hình, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Với các địa phương, cơ quan không làm hết trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, để công dân khiếu nại tố cáo vượt cấp nhiều, Chính phủ sẽ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, phù hợp.


Với các vụ việc còn lại, sắp tới Thanh tra Chính phủ sẽ giải quyết dứt điểm theo trình tự. Trước hết, Thanh tra Chính phủ tiến hành họp liên ngành với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các bộ ngành Trung ương có liên quan để thống nhất phương án, chủ trương giải quyết từng vụ việc cụ thể. Sau đó, tiến hành đối thoại với người dân trong tất cả các vụ việc cần giải quyết. Sau khi đối thoại, nếu người dân không đồng tình chấm dứt khiếu nại thì trong trường hợp thấy cần phải giải quyết lại, Thanh tra Chính phủ sẽ xem xét bước tiếp theo, trong trường hợp vụ việc đã được xử lý bởi nhiều ngành, nhiều cấp, xử lý nhiều lần, xử lý đúng pháp luật, thấu lý đạt tình thì thông báo chấm dứt thụ lý.

Tổng Thanh tra cũng cho hay: “Có những vụ kéo dài tới 35 - 36 năm, qua nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần giải quyết, một số vụ việc đã hết thẩm quyền mà người dân vẫn không đồng tình, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn xem xét lại trong đợt này.


Làm như vậy sẽ rõ ràng về mặt trách nhiệm là một, rõ ràng mặt pháp luật là hai,  thứ ba là để người dân hiểu rõ vụ việc của mình đã được giải quyết trên cơ sở pháp luật và có tình có lý để người dân chấp hành quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước”.

“Năm 2012, có khoảng hơn 380.000 lượt người đi khiếu nai, tố cáo đã gửi trên 124.000 lượt đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nhận đơn, thụ lý và đã giải quyết được trên 54000 đơn với trên 65000 đơn vượt thẩm quyền. Đến cuối năm 2012, kết quả là đạt trên 85%.

Có thể nói, trong một điều kiện hết sức khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo nhưng các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước đã tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo rất tích cực và trách nhiệm cho nên tỷ lẹ giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2012 cao hơn năm 2011. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn ra rất phức tạp và tiếp tục thực hiện các giải pháp để làm sao công tác này thực hiện có hiệu quả  để hạn chế việc khiếu kiện của công dân”, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết.

Tuấn Nam (ghi)