Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về chủ quyền biển đảo

(GDVN) - "Vấn đề chủ quyền biển đảo là rất quan trọng cho nên phải gìn giữ, thứ hai là phải làm sao giữ được ổn định hoà bình để phát triển, không xảy ra những cái phức tạp dẫn đến xung đột, không còn điều kiện để mà phát triển, thứ ba là phải chăm lo bảo vệ dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội...."
16/05/2013 07:05 Diệu Linh

Công khai kết quả phiếu tín nhiệm

Đây là những chia sẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm.

Tại cuộc gặp gỡ này, nhiều cử tri mong muốn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm diễn ra tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIII cần phải đạt được các yêu cầu là công bằng, khách quan. Kết quả tín nhiệm phán ảnh đúng sự thật của từng người, là thước đo mức độ hoàn thành trách nhiệm trước dân, trước Đảng.

Kết quả tín nhiệm phải thể hiện được sự đồng tình chung của các tầng lớp nhân dân. Cử tri cũng mong muốn kết quả lấy phiếu tín nhiệm cần được công khai để nhân dân biết, không nên giữ bí mật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ.

Ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1, TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết, luật tổ chức Quốc hội có quy định Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, nhưng nhiều năm qua chưa thực hiện vì chưa có quy chế hướng dẫn cụ thể.

Năm nay, việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ thực hiện đối với Quốc hội mà theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 sẽ được thực hiện với các cơ quan Đảng, các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Để kết quả lấy phiếu tín nhiệm chính xác như mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước, TBT Nguyễn Phú Trọng cho rằng, điều này đòi hỏi trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.

“Chúng ta làm việc này là thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới, dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, của Đại biểu Quốc hội, của Đại biểu HĐND. Nhưng nó có đụng trạm đến vấn đề hết sức nhạy cảm, đây là giám sát xem anh có đủ tín nhiệm, có đủ được nhân dân tin cậy hay không, cũng là ngăn ngừa, răn đe làm việc cho tốt.

Hai năm liền lấy phiếu tín nhiệm thấp thì sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm, do đó đòi hỏi các Đại biểu Quốc hội phải sáng suốt, công tâm, khách quan, bản lĩnh, trí tuệ và nắm đúng thông tin. Đại biểu Quốc hội làm nhiệm vụ này là phải lắng nghe ý kiến của dân, biết được tín nhiệm thật của nhân dân”.

Chăm lo đời sống của nhân dân vùng biển đảo

Đề cập ý kiến của cư tri về chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống của nhân dân vùng biển đảo, TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế về biển, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có Nghị quyết về chiến lược biển phát triển kinh tế biển; Quốc hội cũng đang thông qua Luật biển. Đây là những chủ trương chính sách pháp luật, vừa chăm lo đời sống nhân dân cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

“Vấn đề chủ quyền biển đảo là rất quan trọng cho nên phải gìn giữ, thứ hai là phải làm sao giữ được ổn định hoà bình để phát triển, không xảy ra những cái phức tạp dẫn đến xung đột, không còn điều kiện để mà phát triển, thứ ba là phải chăm lo bảo vệ dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước hết sức quan tâm tới việc này, từ chuyện đi đánh cá thế nào, xem tàu bè ra sao, rồi các tổ hợp tác tổ chức để giúp nhau khai thác tài nguyên của ta, đồng thời bảo vệ cho được chủ quyền, độc lập của mình”.

Cũng tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, TBT Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ tâm tư của cử tri, đó là thời gian qua một số bộ, ngành, thậm chí TP Hà Nội đã ban hành những văn bản pháp luật chưa khả thi, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Đây là hệ quả từ việc các cơ quan chức năng chưa khảo sát kỹ lưỡng, chưa lắng nghe ý kiến của nhân dân.

TBT Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Quốc hội cần phải giám sát chặt chẽ hơn việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc ban hành văn bản đó có đúng với Hiến pháp, luật pháp hay không, đồng thời đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện tốt nhất cho đời sống của nhân dân.

Diệu Linh