Gợi ý giải Đề thi môn Ngoại ngữ

(GDVN) - Chiều nay kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh vui  mừng vì đề thi khá dễ so với dự tính ban đầu. Sau đây là gợi ý bài giải.
04/06/2013 16:33 Xuân Trung

Thí sinh có thể Download đáp án gợi ý môn Ngoại ngữ

tại đây.

Xuân Trung