Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2013

(GDVN) - Bộ tư lệnh Quân khu 4 vừa chỉ đạo tỉnh Quảng trị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013.
15/08/2013 14:49 Theo QĐND
Diễn tập có sự tham gia phối thuộc của Binh chủng Thông tin liên lạc, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiến hành các nội dung:

Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuyển một số cơ quan, ban, ngành địa phương ra khu tập trung bí mật triển khai các phương án chiến đấu: Thực binh chống quấy rối bạo loạn, giải thoát con tin; vận hành cơ chế và thực binh thiết quân luật; động viên lực lượng, phương tiện dự bị; tổ chức thực hành đánh địch đổ bộ đường biển và cụm làng xã chiến đấu.

Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đánh giá đúng thực chất vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và trình độ, năng lực làm tham mưu của cơ quan, ban, ngành; sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trên địa bàn.

Kết quả lớn nhất của cuộc diễn tập lần này là đã làm chuyển biến quan trọng về nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng phòng thủ theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ. Từ đó, làm cơ sở để kiệm nghiệm, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng cho năm đầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến
Thực hành giải thoát con tin của lực lượng chống khủng bố
Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ điều chỉnh của chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị
Thực binh thiết quân luật, giới nghiêm của Trung đoàn 842 – Quảng Trị
Trung đoàn 830 – Đoàn KT-QP 337 thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị của huyện Lệ Thủy – Quảng Bình trong diễn tập KVPT
Các đơn vị tham gia thực binh bắn địch đổ bộ đường biển
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tặng Bằng khen các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập
Theo QĐND