Quy hoạch hoàn thiện ĐHQG HN đến năm 2025

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1907 phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN trong thời gian tới. Theo đó, địa điểm quy hoạch sẽ cách Hà Nội 30km.
24/10/2013 08:20 Xuân Trung

Cụ thể, trong Quyết định nêu trên nói rõ, ĐHQGHN sẽ được quy hoạch về huyện Thạch Thất, Hà Nội, với quy mô sử dụng đất khoảng hơn 1.000 ha, trong đó khu Dự án ĐHQGHN là 887,9 ha, các khu cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha, khu tái định cư là  113,7 ha.

ĐHQG HN sẽ được quy hoạch rất quy mô.

ĐHQG HN sẽ có mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học. Đầu tư xây dựng ĐHQG tại Hòa Lạc nhằm di dời các cơ sở cũ tại nội thành, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để giảm tải về hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội cho khu vực nội thành.

Mục tiêu trong thời gian tới sẽ xây dựng ĐHQG HN tại Hòa Lạc được liên kết, kết nối với các khu vực có chức năng khác của đô thị Hòa Lạc về không gian, hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật nhằm hướng tới hình thành đô thị  khoa học Hòa Lạc.

Theo Quyết định này thì Quy mô của ĐHQG HN sẽ có khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và  6.550 cán bộ, nhân viên. Việc  xây dựng cơ sở hạ tầng đến năm 2025 trước mắt cho 8 trường đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 Viện nghiên cứu  trực thuộc, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, 10 đơn vị phục vụ và các đơn vị phụ vụ khác, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.922.750 mét vuông.

Vốn và nguồn vốn đầu tư cho ĐHQG HN ước tính khoảng 25.872.179.335.352 đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư của nhà nước gồm 82,63%, còn lại là vốn liên doanh, liên kết đầu tư trong và ngoài nước, vốn thu hút xã hội hóa, vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đề án quy hoạch tổng thể ĐHQG HN được chia thành 3 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2013 cho tới năm 2025.

Xuân Trung