Video: 4 chú rắn hổ mang canh chừng giấc ngủ cho 1 em bé

(GDVN) - 4 con rắn độc trườn qua bò lại trên người đứa bé rồi lại lắc lư cái đầu canh chừng xung quanh cho đứa bé ngủ và đứa trẻ không có dấu hiệu nào cho thấy nó sợ hãi.
30/10/2013 06:47 Hồng Thủy

Rắn hổ mang trông trẻ em Ấn Độ đang ngủ.

Hổ mang là mộ loài rắn độc có thể lấy tính mạng con người bất cứ lúc nào và hầu như ai ai cũng sợ. Nhưng tại Ấn Độ rắn hổ mang lại trở thành "thần hộ mệnh" của những người dân.

Một gia đình đã để 4 con rắn hổ mang trông 1 em bé đang ngủ khiến người xem sợ lạnh sống lưng. 4 con rắn độc trườn qua bò lại trên người đứa bé rồi lại lắc lư cái đầu canh chừng xung quanh cho đứa bé ngủ và đứa trẻ không có dấu hiệu nào cho thấy nó sợ hãi.
Hồng Thủy